News

6/recent/ticker-posts

Nhóm Tam Mỹ Đông (Phần 1)

Đây là những hình ảnh của đoàn thực tế sưu tầm Văn hóa dân gian tại xã Tam Mỹ Đông - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam. Những hình ảnh đầu tiên là buổi sinh hoạt của đoàn, và kế tiếp là những hình ảnh kỷ niệm tại một số nơi trong xã...


Đây là những hình ảnh các bạn đang ghi chép lại trong chuyến sưu tầm tại Quảng Nam lần này ....