News

6/recent/ticker-posts

Video Clip1. Clip kỷ niệm của lớp Tổng hợp Văn k28
2. Những Hình Ảnh Trường Đại Học Quy Nhơn
3. Hình Ảnh Khác Về Trường Đại Học Quy Nhơn
4. Giảng Đường A1 - Trường Đại học Quy Nhơn
5. Giảng Đường A3 - Trường Đại học Quy Nhơn
6. Giao lưu văn nghệ của lớp Tổng hợp Văn k28 với lớp Việt Nam Học
7. Một số khu tham quan nổi tiếng tại Quy Nhơn
8. Thành phố biển Quy Nhơn - Phần tiếp theo
9. Thành phố biển Quy Nhơn - Phần tiếp
10. Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Quy Nhơn
11. Clip trong lớp học
11. Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
12. Clip các tiết mục văn nghệ của lớp Tổng hợp Văn k28
13. Võ Bình Định
14. Văn hóa ẩm thực Bình Định
15. Chợ hoa tết tại Quy Nhơn - Bình Định
16. Một thoáng Quy Nhơn
17. Võ Bình Định qua ống kính phóng viên nước ngoài
18. Clip Thành phố Quy Nhơn mến yêu
19. Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
20. Clip giới thiệu Trường Đại học Quy Nhơn
21. Clip 10 năm gặp mặt của lớp Văn A K20
22. Trang Chủ