News

6/recent/ticker-posts

Album ảnh các thầy cô khoa Ngữ Văn - ĐHQN

Cô Nguyễn Thị Mai (giữa), Cô Lê Thị Vân (bên phải)


Thầy Trần Văn Phương


Cô Nguyễn Thị Vân Anh


Thầy Võ Lý Hoà (thứ 2 từ trái sang), Thầy Trần Văn Phương (thứ 4 từ trái sang)


Thầy Mai Xuân Miên
Thầy Trần Xuân Toàn (ngoài cùng bên trái), Thầy Trần Văn Phương (cạnh thầy Toàn)

Thầy Võ Lý HoàThầy Nguyễn Ngọc QuangThầy Nguyễn Ngọc Quang (trái), Thầy Mai Xuân Miên (giữa)


Cô Nguyễn Thị Vân Anh (phải)


Thầy Lê Từ HiểnCô Bùi Kim Hạnh (trái)


Cô Nguyễn Thị Vân Anh (trái)Thầy Võ Xuân Hào


Thầy Nguyễn Quốc Khánh


Thầy Mai Xuân Miên


Thầy Trần Xuân Toàn (trái)