News

6/recent/ticker-posts

Giới thiệu về khoa Ngữ Văn
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, MỤC TIÊU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Sơ lược về sự ra đời của khoa

Khoa Ngữ văn được thành lập vào năm 1977, cùng lúc với ngày thành lập trường ĐHSP Quy Nhơn (nay là Trường ĐHQN). Đây là một trong 4 Khoa đầu tiên của trường: Khoa Ngữ văn, Khoa Toán, Khoa Lịch sử, Khoa Sinh – KTNN.

Các giai đoạn phát triển của khoa


Giai đoạn 1
: Từ năm 1977 đến năm 1987

Trong giai đoạn đầu, Khoa Ngữ văn bao gồm cả Tổ Nga văn vì lúc đó chưa mở Khoa Ngoại ngữ, có 5 giảng viên Tiếng Nga công tác và sinh hoạt tại Khoa Ngữ văn trong 3 năm. Giai đoạn này Khoa chỉ mới có 12 CBGD, hầu hết là từ các tỉnh phía bắc chuyển vào. Chủ nhiệm khoa là GVC Nguyễn Văn Giai. Lúc bấy giờ mới chỉ có một số CB tốt nghiệp sau ĐH. Khoa chỉ đào tạo mỗi khóa 2 lớp sinh viên Sư phạm Ngữ văn.

Giai đoạn 2
: Từ năm 1987 đến năm 1997

Đây là giai đoạn Khoa đi vào ổn định và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ trẻ. Nhiều CBGD được cử đi học Cao học tại Hà Nội. Một số khác đi học Nghiên cứu sinh. CBGD Khoa có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Tổng số CBGD vào thời điểm cao nhất là 30 người, trong đó 15 người là Thạc sĩ, 2 Phó tiến sĩ. Khoa chia thành 5 bộ môn: Văn học VN, VH nước ngoài, Lý luận văn học, Ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy Văn. Chủ nhiệm khoa trong giai đoạn này lần lượt là: GVC Nguyễn Xuân Nhân, GVC Nguyễn Văn Giai, TS Nguyễn Khắc Hóa. Khoa đào tạo hệ Sư phạm, hệ Tổng hợp, và các hệ Tại chức, Chuyên tu tại Bình Định và tại các tỉnh duyên hải miền trung, Tây Nguyên.

Giai đoạn 3
: Từ năm 1997 đến 2007

Đây là giai đoạn Khoa Ngữ văn có sự phát triển mạnh về đội ngũ CBGD về bề rộng cũng như bề sâu chuyên môn. Các NCS lần lượt bảo vệ luận án TS và trở về công tác tại Khoa. Hầu hết các CBGD còn lại đều đi học NCS hoặc Cao học tại Hà Nội và TPHCM. Số lượng CB hiện nay là 22 người, trong đó có 10 TS, 8 Thạc sĩ và 5 cử nhân. Giảng viên chính gồm 14 CB. Giai đoạn này Khoa Ngữ văn phụ trách đào tạo nhiều hệ, nhiều cấp học: 


    - Hệ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
    - Hệ Cử nhân Tổng hợp Ngữ văn
    - Hệ ĐH Vừa làm vừa học (tại chức cũ)
    - Hệ ĐH Hoàn chỉnh kiến thức (chuyên tu cũ)
    - Hệ Cao học ngành Văn học VN
    - Dạy Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào.
    - Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT.

Giai đoạn này Khoa gồm có 4 Tổ bộ môn ghép:

1) Tổ VHVN

2) Tổ Ngôn ngữ và Hán Nôm
3) Tổ Lý luận văn học
4) Tổ Phương pháp giảng dạy và Văn học nước ngoài


MỤC TIÊU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu
 
   - Xây dựng đội ngũ CBGD của khoa ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
   - Đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành giáo dục và khoa học xã hội nhân văn, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh quan hệ quốc tế thông qua đào tạo môn Tiếng Việt cho LHS Lào.

Hướng phát triển

 
   - Mở rộng quy mô đào tạo.
   - Mở rộng các ngành đào tạo Thạc sĩ: Ngôn ngữ học, Lý luận văn học.
   - Xây dựng chương trình, tiến tới đào tạo Tiến sĩ ngành VHVN.
   - Giúp các trường ĐH của nước bạn Lào giảng dạy môn Tiếng Việt.
   - Tăng cường cán bộ giảng dạy trẻ, đưa tổng số CBGD của khoa lên khoảng 30 người.Nguồn : http://www.qnu.edu.vn