News

6/recent/ticker-posts

Đội bóng đá của lớp Tổng hợp Văn k28

Dưới đây là hình ảnh đội bóng đá nam của lớp thi đấu trong giải Bóng đá nam Khoa Ngữ văn 2005. Lớp Văn k28 - Lớp Văn k26....


Đây là hình ảnh đội bóng đá nữ của lớp trong Giải bóng đá truyền thống do Khoa Ngữ văn tổ chức năm 2006...