News

6/recent/ticker-posts

Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Ngữ văn


Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Ngữ văn

I.  Danh sách giảng viên Tổ Văn học Việt Nam

STT      HỌ VÀ TÊN                       ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
1.   TS. Trần Văn Phương                          0905.519.977
2.   ThS. Nguyễn Thị Mai                           0914.481.785
3.   TS. Nguyễn Ngọc Quang                     0914.068.387
4.   TS. Lê Hải Vân                                    0984.564.744
5.   ThS. Trần Xuân Toàn                           0914.089.171
6.   ThS.Trần Thị Tú Nhi                            0914.100.056
7.   ThS. Chu Lê Phương                           0983.455.456
8.   ThS. Trần Thị Quỳnh Lê                       0984180158        
9.   ThS. Nguyễn Đình Thu                         0973904948   
10. ThS. Võ Như Ngọc                             0905049940

II.    Danh sách giảng viên Tổ Văn học nước ngoài

STT      HỌ VÀ TÊN                       ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
1.   TS. Bùi Thị Kim Hạnh                         0914.076.176
2.   ThS. Lê Từ Hiển                                 056.3646095
3.   ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Trinh            0988.450.918                   
4.   ThS. Lê Minh Kha                              0985.948.714

III.    Danh sách giảng viên Tổ Lý luận văn học - Phương pháp dạy học văn

SĐT    HỌ VÀ TÊN                        ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
1.   TS.Nguyễn Quang Cương                    0903.502.728
2.   TS. Nguyễn Văn Đấu                           0914.139.859
3.   TS. Nguyễn Quốc Khánh                     0914.028.665                           
4.   ThS. Trần Diệu Nữ                              0905.779.729
5.   ThS.Trần Thanh Bình                           0914.012.831

IV.    Danh sách giảng viên Tổ Ngôn ngữ - Hán Nôm


STT      HỌ VÀ TÊN                       ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
1.   TS. Nguyễn Văn Lập                         01678.796.471
2.   TS. Võ Xuân Hào                              0914.039.270
3.   GV. Huỳnh Chương Hưng                  0914.279.568
4.   ThS. Nguyễn Thị Vân Anh                  0946.922.448
5.   ThS. Nguyễn Thị Huyền                      0982.969.654
6.   ThS. Võ Minh Hải                               0914.035.159
7.   ThS. Đặng Thị Thanh Hoa                   0988.155.139
8.   CN. Trương Thị Mỹ Hậu                     0934.958.669
                            
V.     Danh sách thư ký, trợ lý

STT      HỌ VÀ TÊN                        ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
1.  CN. Nguyễn Thị Hồng Nga                 0914233445
2.  CN. Huỳnh Hà Phương Linh                0959514914