News

6/recent/ticker-posts

Facebook các thành viên trong lớp

FACEBOOK CÁC THÀNH VIÊN TRONG LỚP
(Đang cập nhật)

Facebook của thầy Huỳnh Chương Hưng:https://www.facebook.com/huynhchuonghung


 1. 1. Phan Tới: http://www.facebook.com/andyphanbmt
 2. 2. Nguyễn Trọng Quân: http://www.facebook.com/quan.nguyentrong.946
 3. 3. Lê Vân Anh: http://www.facebook.com/leanh.le.35
 4. 4. Lê Thị Hằng Nga: http://www.facebook.com/hangnga.lethi.75
 5. 5. Đào Thị Phương: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003838530685
 6. 6. Dương Thị Thường: http://www.facebook.com/huyen.thuong.587
 7. 7. Nguyễn Thị Thúy Hằng: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002592248756
 8. 8. Hoàng Thị Kim Ngân: http://www.facebook.com/ngan.16
 9. 9. Trần Hữu Năng: http://www.facebook.com/nang.tranhuu
 10. 10. Nguyễn Thị Xuân: http://www.facebook.com/thu.xuan.334
 11. 11. Đỗ Văn Duyên: http://www.facebook.com/dovanduyenbp
 12. 12. Lại Đức Trung: http://www.facebook.com/trung.lai.923
 13. 13. Nguyễn Thị Kim Ánh: http://www.facebook.com/nguyenkimanh.nt
 14. 14. Phạm Thị Dung:  http://vi-vn.facebook.com/people/Dung-Pham/100003895729266
 15. 15. Nguyễn Thị Hoài:  https://www.facebook.com/hoai.nguyen.3781995
 16. 16. Lê Việt Anh:  http://www.facebook.com/le.v.anh.73
 17. 17. Nguyễn Thị Thanh Huyền:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002125582796
 18. 18. Nguyễn Thị Nguyện:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100004690513749
 19. 19. Lê Thị Hồng Phấn:  http://www.facebook.com/phan.le.3150
 20. 20. Mai Thị Diệu:  http://www.facebook.com/maidieu.maidieu
 21. 21. Trần Hữu Chất:  http://www.facebook.com/chat.tran.58
 22. 22. Lý Thị Cư:  http://www.facebook.com/pincu.ly
 23. 23. Nguyễn Thị Vân Chi:  http://www.facebook.com/vanchi.nguyenthivan
 24. 24. Trần Thị Huyền Mơ:  http://www.facebook.com/mothinhdl
 25. 25. Phan Thị Hoài Thương:  http://www.facebook.com/thuong.phan.3388
 26. 26. Nguyễn Phương Thảo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003157111868
 27. 27. Nguyễn Thị Phương:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100004916893064
 28. 28. Mai Thành Luân :  http://www.facebook.com/luan.maithanh.5
 29. 29. Lê Thị Tuyền :  http://www.facebook.com/le.tuyen.5477272
 30. 30. Nguyễn Thị Thùy Dung :  http://www.facebook.com/nguyen.thuydung.73997
 31. 31. Nguyễn Thị Dung: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006427842318
 32. 32. Trương Thị Lanh: https://www.facebook.com/lanh.truong.12979
 33. 33. Nguyễn Thị Lượn: https://www.facebook.com/luon.nguyen.330
 34. 34. Đinh Thị Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004999720379
 35. 35. Trần Thị Nguyệt: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006757989155
 36. 36. Nguyễn Thị Ái Nhi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004571354586
 37. 37. Hồ Thị Thúy Niềm: https://www.facebook.com/THUYNIEM.792303
 38. 38. Phan Thị Thu Trang: https://www.facebook.com/trang.phanthu.758
 39. 39. Lê Thị Thủy: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006342843922
 40. 40. Phạm Thị Hoa Vân: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005001907499
 41. 41. Trần Thị Cẩm Xuyên: https://www.facebook.com/xuyen.tran.1420354
 42. 42. Nguyễn Thị Điểm: https://www.facebook.com/mattroi.lanh.37
 43. 43. Lê Thị Cảnh: https://www.facebook.com/vu.chiduong
 44. 44. Trương Minh Đức: https://www.facebook.com/minhductruong.truongminhduc
 45. 45. Còn nữa....

      Bạn nào có facebook thì vui lòng click vào chỗ "Kết bạn" trong facebook của mình để mình biết và đưa lên blog nhé.... Link: http://www.facebook.com/andyphanbmt

      Các bạn hãy gửi một số thông tin cá nhân mới để mình cập nhật trên blog để cho mọi người cùng biết nha. Đặc biệt là số điện thoại, vì một số bạn đã thay đổi số điện thoại nên không thể liên lạc được. Các bạn viết theo mẫu sau rồi gửi qua mail cho mình nhé!

              Họ và tên: ..................................
              Số điện thoại: .............................
              Công tác tại: ..............................
              Một vài thông tin cá nhân khác:  Đã lập gia đình chưa? Đã có con chưa?......

      Gửi về địa chỉ E-mail: tonghopvank28@gmail.com